Logo Galeria BIP KOntakt
Button Button Button Button
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  Profil socjalny

Profil socjalny

Liceum profilowane jest to szkoła o 3 - letnim cyklu kształcenia z nowoczesnymi programami i rozwiązaniami organizacyjnymi. Uczniowie uczący się w liceum profilowanym zdobywają przygotowanie ogólnozawodowe o profilu kształtowanie środowiska

 Profil socjalny: Celem kształcenia ogólnozawodowego w profilu socjalnym jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności ogólnozawodowe charakterystyczne dla działalności związanej z człowiekiem i dla człowieka, dlatego najlepszymi kandydatami dla tego profilu są tacy absolwenci gimnazjum, którzy prezentują zainteresowanie naukami przyrodniczymi, społecznymi humanistycznymi, posiadają cechy osobowości ułatwiające kontakt i współpracę z ludźmi: cierpliwość, życzliwość, empatia, troskliwość, opiekuńczość, asertywność, bezstronność i bezinteresowność, spostrzegawczość i umiejętność przekonywania, samodzielność i uzdolnienia organizatorskie.

Profil socjalny jest skierowany do uczniów z zainteresowaniami społecznymi i humanistycznymi, dla osób o cechach osobowości ułatwiającymi kontakt i współpracę z ludźmi, życzliwych, o uzdolnieniach organizatorskich i samodzielnych. W przyszłości absolwent tej szkoły podejmie pracę z człowiekiem i dla człowieka.

Na zajęciach poznasz elementy psychologii, etyki, socjologii i pedagogiki. Nauczysz się interpretować zachowania człowieka i zasady życia w społeczeństwie.
 

Liceum przygotuje Cię do:

 • do zdania egzaminu maturalnego,
 • komunikowania z innymi ludźmi w języku obcym,
 • sprawnego posługiwania się technologiami informatycznymi,
 • aktywnego uczestnictwa w rynku pracy,


Profil socjalny umożliwi Ci:

 • poznanie podstawy psychologii, pedagogiki, socjologii, etyki, filozofii,
 • zdobycie podstawową wiedzę prawniczą przydatną w codziennym życiu,
 • nauczenie się rozróżniać i opisywać mechanizmy funkcjonowania jednostki i grupy,
 • poznanie zasady właściwej komunikacji międzyludzkiej,
 • poznanie metody, formy i środki promocji zdrowia,
 • nauczenie się pracować z człowiekiem i dla człowieka, z ludźmi i dla ludzi,
 • dobre przygotowanie się do dalszego kształcenia i przyszłej pracy w zawodach medycznych, pedagogicznych, socjalno – opiekuńczych.Nauczane przedmioty ogólnokształcące:

 1. Język polski
 2. Pierwszy język obcy ( niemiecki lub angielski
 3. Drugi język obcy (niemiecki lub angielski)
 4. Historia
 5. Wiedza o społeczeństwie
 6. Wiedza o kulturze
 7. Matematyka
 8. Fizyka z astronomią
 9. Chemia
 10. Biologia
 11. Geografia
 12. Podstawy przedsiębiorczości
 13. Technologia informacyjna
 14. Wychowanie fizyczne
 15. Przysposobienie obronnePrzedmioty profilowe:

 • Człowiek jako jednostka – klasa I i II
 • Człowiek w środowisku- klasa I i II
 • Twórcze przeobrażanie świata klasa III


 
Zdobyta wiedza ułatwi Wam wstęp i kontynuowanie studiów na kierunkach

 •  Kulturoznawstwo
 •  Dziennikarstwo
 •  Prawo
 •  Politologia
 •  Psychologia
 •  Pedagogika
 •  Socjologia
 •  Filozofia
 •  TeologiaA także na kierunkach związanych z marketingiem czy zarządzaniem zasobami ludzkimi.
Typowe dla tych branż zawody obecne dziś na rynku pracy to: pracownik socjalny w państwowych i prywatnych instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach zajmujących się pomocą osobom potrzebującym wsparcia np. pracownik placówki resocjalizacyjnej, terapeuta zajęciowy w domach dziecka, placówkach wsparcia dziennego itp.

Sfera ta stworzy w przyszłości największe możliwości zatrudnienia zarówno w kraju jak i za granicą.

 
 

Do góry
ADRES SZKOŁY:
ul. Piastowska 26
48-200 PRUDNIK

tel./fax 77 436 27 84
e-mail: medprud@wp.pl
ADRES INTERNATU:
ul. Chrobrego 29
48-200 Prudnik

tel. 77 436 28 75
WebInspiracje Projekt i wykonanie serwisu
WebInspiracje
Agencja Interaktywna