Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

 • Zadzwoń do nas

  77 436 27 84
 • ul. Piastowska 26

  48-200 Prudnik

Kryteria rekrutacji na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

KRYTERIA REKRUTACJI

NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Ikona plikupodanie_KKZ1.pdf
Rozmiar pliku: 198.06kB. Liczba pobrań: 0
Data wgrania pliku: 18.06.2020 godz: 23:05

Podstawa prawna:

 • Zarządzenie  Nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych liceów, techników, brązowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych  w województwie opolskim na rok szkolny 2019/2020.
 •  Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) w związku z art. 149 ust. 5,art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
 • Statut Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku.

 

 1. . UCZESTNIKAMI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH  MOGĄ BYĆ:
 • dorośli absolwenci wszystkich typów szkół (spełniony obowiązek szkolny),
 • aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
 • bezrobotni, którzy pragną uzyskać nowe kwalifikacje,
 • pracownicy, którzy planują zmianę zawodu, dostosowując się do zmieniających się   warunków na rynku pracy.

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • oryginał posiadanego świadectwa ukończenia szkoły ( dotyczy  kursów kwalifikacyjnych),
 • podanie o przyjęcie do szkoły z zaznaczeniem wybranego kierunku kształcenia,
 • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie,
 • dowód osobisty do wglądu.

   Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły.

 

III. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:

 • składanie wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z wymaganymi dokumentami  - od 2 września do 24 września 2019 r.,
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na kurs

  – do 25 września 2019 r.,

 • podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych do szkoły oraz  spotkanie z kandydatami przyjętymi do szkoły  -  do 26 września 2019 r.,
 • uzupełniające postępowanie rekrutacyjne i ogłoszenie ostatecznej listy słuchaczy przyjętych do szkoły -   do 27 września 2019 r.

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na   pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych oraz spełniają inne następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność dziecka kandydata,
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Wszystkie wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość  i muszą być potwierdzone stosownym dokumentem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

    Kryteria rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe, przyjęto do stosowania w dniu 28.02.2019 r.