Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

 • Zadzwoń do nas

  77 436 27 84
 • ul. Piastowska 26

  48-200 Prudnik

Technikum - Technik Ortopeda

Nauka trwa pięć lat i kończy się egzaminem maturalnym.

W trakcie nauki uzyskasz kwalifikację:

Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków  pomocniczych.

Wybierając technikum będziesz się uczyć przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych.

 

Przedmioty ogólnokształcące:

 • język polski,
 • język angielski,
 • język niemiecki,
 • wiedza o kulturze,
 • historia,
 • muzyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • geografia,
 • biologia w zakresie rozszerzonym,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • wychowanie fizyczne,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • godziny z wychowawcą.

Kształcenie zawodowe:

 • Język angielski/niemiecki w ortopedii
 • Zarys psychologii z etyką
 • Język migowy
 • Anatomia i fizjologia
 • Zagadnienia kliniczne w ortopedii
 • Biomechanika ortopedyczna
 • Technologia obróbki materiałów
 • Środki pomocnicze w ortopedii
 • Teoria protetyki
 • Teoria ortotyki
 • Zarys kinezyterapii
 • Pracownia obróbki materiałów
 • Pracownia protetyki
 • Pracownia ortotyki
 • Pracownia ortopedyczno-techniczna
 • Pracownia pierwszej pomocy

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ortopeda   będzie   przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • projektowanie przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • planowanie i realizowanie zadań związanych z zaopatrzeniem pacjenta w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny,
 • nawiązywanie kontaktu z osobą niepełnosprawną, jej rodziną,
 • ocenianie potrzeb pacjenta, ustalanie sposobów zaopatrzenia ortopedycznego i metod rehabilitacji,
 • wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologii, surowców i materiałów podczas projektowania przedmiotów ortopedycznych,
 • wykonywanie montażu i demontażu oraz obróbki wykończeniowej przedmiotów ortopedycznych,
 • posługiwanie się przyrządami i aparaturą pomiarową,
 • użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • dokonywanie okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych,
 • planowanie i organizowanie własnej pracy,
 • sporządzanie kosztorysów, prowadzenie rozliczenia materiałów i czasu pracy,
 • prowadzenie dokumentacji finansowej, ewidencyjnej i materiałowej,
 • korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych,
 • postępowanie zgodnie z zasadami etyki,
 • stosowanie przepisów prawa dotyczących wykonywania zadań zawodowych.

Po ukończeniu kształcenia w zawodzie technik ortopeda absolwent może podejmować pracę w:

 • zakładach wytwórczych i naprawczych przedmiotów ortopedycznych,
 • przyklinicznych,przyszpitalnych, przysanatoryjnych zakładach wytwórczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu   rehabilitacyjnego,
 • poradniach zaopatrzenia ortopedycznego,
 • zakładach naukowo-badawczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • punktach dystrybucji przedmiotów ortopedycznych,
 • oddziałach szpitalnych i przychodniach,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Praktyki zawodowe realizowane są w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Praktyki zawodowe gwarantuje szkoła.

Egzamin odbywa się w szkole, ponieważ szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym.