Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

 • Zadzwoń do nas

  77 436 27 84
 • ul. Piastowska 26

  48-200 Prudnik

Technikum - Technik Masażysta

Obraz:

Obraz:

Nauka trwa pięć lat i kończy się egzaminem maturalnym.

W trakcie nauki uzyskasz kwalifikację:

Świadczenie usług w zakresie masażu.

Wybierając technikum będziesz się uczyć przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych.

Przedmioty ogólnokształcące:

 • język polski
 • język angielski/niemiecki
 • wiedza o kulturze
 • historia
 • muzyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • podstawy przedsiębiorczości
 • geografia
 • biologia w zakresie rozszerzonym
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka
 • informatyka
 • wychowanie fizyczne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • godziny z wychowawcą

Kształcenie zawodowe: 

 • Język angielski/niemiecki w ochronie zdrowia
 • Zarys psychologii z etyką
 • Teoretyczne podstawy masażu
 • Anatomia i fizjologia
 • Zarys fizjoterapii
 • Zagadnienia kliniczne w masażu
 • Pracownia masażu
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia pierwszej pomocy

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania masażu medycznego,
 • wykonywania masażu sportowego,
 • wykonywania masażu kosmetycznego,
 • wykonywania masażu profilaktycznego,
 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne,
 • organizowania i prowadzenia gabinetu masażu.

Technik masażysta posiadający dyplom uprawniony jest do samodzielnego świadczenia usług w zakresie masażu. Może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie.

Miejsca zatrudnienia:

 • przychodnie rehabilitacyjne,
 • uzdrowiska,
 • sanatoria,
 • zakłady opiekuńczo - lecznicze,
 • hotele i gabinety i ośrodki odnowy biologicznej,
 • prywatne gabinety masażu,
 • kluby sportowe - np. jako masażysta drużyny sportowej,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie masaż.

Praktyki zawodowe realizowane są w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Praktyki zawodowe gwarantuje szkoła.

Egzamin odbywa się w szkole, ponieważ szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym.