Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

 • Zadzwoń do nas

  77 436 27 84
 • ul. Piastowska 26

  48-200 Prudnik

Opiekunka dziecięca

Nauka trwa 4 semestry w systemie dziennym lub stacjonarnym. Kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem kwalifikacji: „Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka”.

Informacje o zawodzie:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekunka dziecięca powinien być przygotowany do:

1) planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;

2) pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością;

3) prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;

4) promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.

 

Przedmioty nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekunki dziecięcej,
 • Zarys anatomii,
 • Zdrowie publiczne,
 • Pierwsza pomoc,
 • Zarys psychologii z etyką,
 • Język angielski/ niemiecki zawodowy,
 • Język migowy,
 • Podstawy pielęgnowania dziecka,
 • Podstawy wychowania dziecka,
 • Literatura dziecięca,
 • Wychowanie muzyczne,
 • Wychowanie plastyczno-techniczne,
 • Pracownia pielęgnowania dziecka,
 • Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej,
 • Praktyka zawodowa – miejsce praktyk zapewnia szkoła.

 

Możliwości zatrudnienia:

 • żłobki,
 • kluby dziecięce,
 • szpitalne  oddziały  dziecięce,
 • hospicja dziecięce,
 • opieka nad dzieckiem w środowisku domowym,
 • absolwentki  mogą  również   samodzielnie   prowadzić  prywatne  placówki  opiekuńczo- wychowawcze.