Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

 • Zadzwoń do nas

  77 436 27 84
 • ul. Piastowska 26

  48-200 Prudnik

Opiekun medyczny

Nauka trwa 3 semestry w systemie dziennym lub stacjonarnym. Kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem kwalifikacji "Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Informacje o zawodzie:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

1) rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,

2) świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,

3) współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,

4) wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,

5) wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe,

6) wykonywania wybranych czynności medycznych w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.

 

Przedmioty nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Zdrowie publiczne,
 • Zarys anatomii i fizjologii ,
 • Wybrane zagadnienia kliniczne,
 • Zarys psychologii z elementami etyki,
 • Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych,
 • Planowanie i organizowanie pracy opiekuna medycznego,
 • Pracownia pierwszej pomocy,
 • Pracownia zabiegów medycznych,
 • Pracownia rehabilitacji,
 • Komputerowe wspomaganie pracy opiekuna medycznego.
 • Język migowy,
 • Język angielski/niemiecki zawodowy,
 • Praktyki zawodowe – miejsca praktyk zapewnia szkoła.

Możliwości zatrudnienia:

 • oddziały szpitalne,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • hospicja,
 • placówki opieki paliatywnej,
 • ośrodki i domy pomocy społecznej,
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej,
 • indywidualna opieka w domu pacjenta,
 • środowiskowe domy pomocy,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
 • własna działalność gospodarcza.